Introductie

Elementaire visie

Bij de behandeling van dieren, en later bij mensen uiteraard, is het uitgangspunt een fysiek organisme, bestaande uit verbindingen van koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof en fosfor. Deze verbindingen vormen samen een cel. Iedere soort cel heeft een eigen levensduur, een eigen functie en een eigen reactiemechanisme. In het lichaam bestaat een samenhang tussen cellen om één organisme te vormen. Indien een dier niet goed functioneert is er sprake van een verstoring van het elektromagnetisch veld. Dit is een celinstandhoudend mechanisme. Door middel van subtiele informatieoverdracht over wat op moment van behandelen de meeste verbeterende werking heeft worden verstoringen opgeheven waardoor de samenhang tussen cellen herstelt en de klachten verdwijnen.

Holistisch

Holistisch komt van het Griekse “Holos” en betekent “geheel”. De behandelwijze is holistisch omdat enerzijds het dier als een fysiek én emotioneel wezen bekeken wordt, anderzijds omdat een keuze gemaakt wordt uit het geheel van mogelijk inzetbare therapieën. Verder wordt de holistische benadering gekenmerkt door dierenliefde, rust en respect. De mens is betrokken bij z’n dier en vormt energetisch één geheel ermee. Vanuit dit uitgangspunt is de praktijk ontwikkeld tot een plaats waar ook mensen behandeld worden.